Sale! Blossom of the Merry Wanderer
Blossom of the Merry Wanderer
Blossom of the Merry Wanderer Puck new Immortal Treasure I 2020 Rare item TI10 Dota 2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Bonkers the Mad
Bonkers the Mad

Bonkers the Mad Immortal Witch Doctor mới trong Immortal Chest III của Compendium 2015.

45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Bracers of Aeons
Bracers of Aeons

Bracers of Aeons Faceless Void new immortal item Trove Carafe 2017, ti7 dota2.

160.000 

Giá Card: 230.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Bracers of the Cavern Luminar
Bracers of the Cavern Luminar

Bracers of the Cavern Luminar Earthshaker immortal ti6 item Dota 2.

35.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Cauldron of Xahryx
Cauldron of Xahryx

Cauldron of Xahryx immortal lone druid Dota 2.

120.000 

Giá Card: 170.000 

Thêm vào giỏ hàng
Chalice of Ix’yxa
Chalice of Ix’yxa
Chalice of Ix'yxa Pugna new immortal item Immortal Treasure II 2019 Dota 2. ti9 dota2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Chaos Arbiter
Chaos Arbiter
Chaos Arbiter Chaos Knight new dota 2 set trove carafe 2019.
110.000 

Giá Card: 155.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Chaos Fulcrum
Chaos Fulcrum

Chaos Fulcrum Chaos Knight new immortal item Immortal Treasure II 2017 Dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Claddish Cudgel
Claddish Cudgel

Claddish Cudgel Tidehunter item Dota 2.

280.000 

Giá Card: 400.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Claws of Nuranu
Claws of Nuranu
Claws of Nuranu Lone Druid new immortal item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Colossal Crystal Chorus
Colossal Crystal Chorus

Colossal Crystal Chorus Immortal Meepo mới trong Immortal Chest III của Compendium 2015.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Concord Dominion
Concord Dominion

Concord Dominion Phantom Lancer new immortal item Trove Carafe 2017, ti7 dota2.

185.000 

Giá Card: 265.000 

Thêm vào giỏ hàng