Sale! Almond the Frondillo
Almond the Frondillo

Almond the Frondillo Pet Dota 2. Chỉ những hero sau đây sử dụng được item này. Axe Bristleback Centaur Warrunner Earthshaker Juggernaut Legion Commander Riki Slark Sven

65.000 

Giá Card: 95.000 

Thêm vào giỏ hàng
Battle Dress of the Proven
Battle Dress of the Proven

Battle Dress of the Proven Centaur set Shanghai Major Dota 2.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Black Reaver
Black Reaver

Black Reaver Centaur item Dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Chaos Chosen
Chaos Chosen

Chaos Chosen Centaur warrunner new item Dota 2.

75.000 

Giá Card: 105.000 

Thêm vào giỏ hàng
Flight of the Jade Phoenix
Flight of the Jade Phoenix

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Gloried Horn of Druud
Gloried Horn of Druud

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Golden Infernal Cavalcade
Golden Infernal Cavalcade
Golden Infernal Cavalcade
10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Golden Infernal Chieftain
Golden Infernal Chieftain

Golden Infernal Chieftain Centaur new golden item Dota 2.

1.400.000 

Giá Card: 2.000.000 

Thêm vào giỏ hàng
Horned Mother
Horned Mother

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Iceplain Ravager
Iceplain Ravager

Iceplain Ravager Centaur new set item Dota 2.

65.000 

Giá Card: 95.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Infernal Cavalcade
Infernal Cavalcade
Infernal Cavalcade
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Infernal Cavalcade of the Crimson Witness
Infernal Cavalcade of the Crimson Witness
Infernal Cavalcade of the Crimson Witness
3.500.000 

Giá Card: 5.000.000 

Thêm vào giỏ hàng