Anointed Armor of Ruination
Anointed Armor of Ruination

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Arsenal of the Demonic Vessel
100.000 

Giá Card: 145.000 

Thêm vào giỏ hàng
Blightfall
Blightfall
Blightfall Abaddon new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
80.000 

Giá Card: 115.000 

Thêm vào giỏ hàng
Darkness Wanderer’s Armor Set
Darkness Wanderer’s Armor Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Demon Edge
Demon Edge

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Dreadsteed of Avernus
Dreadsteed of Avernus

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Drowned Horseman
Drowned Horseman

Drowned Horseman set Abaddon nằm trong chest Treasure of the Hallowed Lands.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sold Out! Echoes of the Everblack
Echoes of the Everblack
Echoes of the Everblack Abaddon new set item The International 2019 Collector's Cache. ti9 dota2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
150.000 

Giá Card: 215.000 

Đọc tiếp
Emissary’s Blade
Emissary’s Blade

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Endless Night
Endless Night
Endless Night Abaddon new set item The International 2019 Collector's Cache II. ti9 dota2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ hàng
Enveloping Despair
Enveloping Despair

Enveloping Despair Abaddon item Dota 2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Fractured Sword
Fractured Sword

Fractured Sword Abaddon item Dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng