Aethereal Crescent Wand
Aethereal Crescent Wand

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 10.000 

Thêm vào giỏ
Azure Shroud
Azure Shroud

Azure Shroud

5.000 

Giá Card: 10.000 

Thêm vào giỏ
Bastion of the Lionsguard
Bastion of the Lionsguard

Bastion of the Lionsguard Skywrath Mage new set item Dota2.

45.000 

Giá Card: 75.000 

Thêm vào giỏ
Blessing of the Crested Dawn
Blessing of the Crested Dawn

Blessing of the Crested Dawn set Skywrath Mage Dota 2.

15.000 

Giá Card: 25.000 

Thêm vào giỏ
Cloud Forged Battle Gear Set
Cloud Forged Battle Gear Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Empyrean
Empyrean

Empyrean Skywrath mage item Dota 2.

195.000  140.000 

Giá Card: 235.000 

Thêm vào giỏ
Eye of the Eyrie
Eye of the Eyrie

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 10.000 

Thêm vào giỏ
Falcon’s Rise
Falcon’s Rise

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 10.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Golden Empyrean
Golden Empyrean

Golden Empyrean

5.750.000  4.850.000 

Giá Card: 8.085.000 

Thêm vào giỏ
Headdress of the Protector
Headdress of the Protector

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Kinetic Empyrean
Kinetic Empyrean

Kinetic Empyrean

55.000  25.000 

Giá Card: 40.000 

Thêm vào giỏ
Regalia of the Sol Guard
Regalia of the Sol Guard

Regalia of the Sol Guard nằm trong bundle ticket D2CL Season 5 2015.

100.000 

Giá Card: 165.000 

Thêm vào giỏ