Adoring Wingfall
Adoring Wingfall

Adoring Wingfall omniknight immortal ti6 item.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Alluvion Prophecy
Alluvion Prophecy

Alluvion Prophecy Oracle new immortal item Trove Carafe 2017, ti7 dota2.

35.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Apogee of the Guardian Flame
Apogee of the Guardian Flame
Apogee of the Guardian Flame Ember Spirit new immortal Ultra rare item Immortal Treasure II 2019 Dota 2. ti9 dota2.
90.000  60.000 

Giá Card: 85.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Arms of Desolation
Arms of Desolation

Arms of Desolation immortal mới của Shadow Fiend trong Treasure II TI5. ĐÃ CÓ HÀNG LẤY ĐƯỢC TRONG NGÀY.

95.000  70.000 

Giá Card: 100.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Atomic Ray Thrusters
Atomic Ray Thrusters

Atomic Ray Thrusters Immortal Gyrocopter mới trong Immortal Chest III của Compendium 2015.

40.000  30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Auspice of the Whyrlegyge
Auspice of the Whyrlegyge

Auspice of the Whyrlegyge Orge magi immortal ti6 item Dota 2.

105.000  45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Axia of Metira
Axia of Metira

Axia of Metira Mirana new Extremely Rare immortal item Trove Carafe 2018 Dota 2.

2.100.000  1.700.000 

Giá Card: 2.430.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Baneful Devotion
Baneful Devotion

Baneful Devotion Legion Commander new immortal item Immortal Treasure III 2017 Dota 2.

30.000  15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Bellows of Creation
Bellows of Creation

Bellows of Creation Elder Titan new immortal item Immortal Treasure II 2017 Dota 2.

30.000  15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Bitter Lineage
Bitter Lineage

Bitter Lineage Troll Warlord new immortal item Trove Carafe 2017, ti7 dota2.

75.000 

Giá Card: 105.000 

Thêm vào giỏ
Black Nihility
Black Nihility

Black Nihility Immortal Set mới của Night Stalker từ Immortal Treasure I của Compendium TI5 2015.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Blade of Tears
Blade of Tears

Blade of Tears immortal morphling Dota 2.

385.000  315.000 

Giá Card: 450.000 

Thêm vào giỏ