Arctic Recluse
Arctic Recluse

Arctic Recluse Winter Wyvern new set item Dota 2, Treasure of the Venerable One.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ
Frostheart
Frostheart

Frostheart Winter Wyvern new item Dota 2.

40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ
Iceburnt Elegy
Iceburnt Elegy
Iceburnt Elegy Winter Wyvern cache ti6 dota 2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
300.000 

Giá Card: 430.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Iceflight Edifice
Iceflight Edifice

Iceflight Edifice Winter Wyvern new immortal item Immortal Treasure III 2017 Dota 2.

60.000  15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Portents of the Elder Myth
Portents of the Elder Myth

Portents of the Elder Myth Winter Wyvern new set item Dota 2.fall season 2016 Boston Major.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Secrets of the Katekhein
Secrets of the Katekhein

Secrets of the Katekhein Winter Wyvern new set item The International 2017 Collector’s Cache Dota 2.

60.000  50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ
Taunt: Pleasant Distraction
Taunt: Pleasant Distraction

Taunt: Pleasant Distraction Winter Wyvern taunt Dota 2.

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ