Ascendance of the Rime Lord
Ascendance of the Rime Lord

Ascendance of the Rime Lord Lich new set item Dota 2.

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ
Dead Winter Set
Dead Winter Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Eldritch Ice Set
Eldritch Ice Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Forbidden Knowledge
Forbidden Knowledge

Forbidden Knowledge Lich new set item Dota 2,fall season 2016 Boston Major.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Frozen Emperor
Frozen Emperor

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Frozen Star
Frozen Star

Frozen Star Lich Dota 2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Garb of the Frost Lord
Garb of the Frost Lord

Garb of the Frost Lord Lich Dota 2. Các set trong Treasure of the Grimsneer’s Stash đã trade được với giá rẻ hơn nhiều,mình đã up lên web cho bạn nào quan tâm 😀 – Lich : Garb of the … Continued

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Glare of the Tyrant
Glare of the Tyrant

Glare of the Tyrant Lich Rare new immortal item Immortal Treasure I 2018 Dota 2. ti8 dota2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Jiang Shi’s Revenge
Jiang Shi’s Revenge

Jiang Shi’s Revenge Lich new set item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Kinetic Deadwinter’s Soul
Kinetic Deadwinter’s Soul

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ
Rites of Vile Convocation
Rites of Vile Convocation

Rites of Vile Convocation Lich new set item Very rare Dota 2.

215.000 

Giá Card: 305.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Shearing Deposition
Shearing Deposition

Shearing Deposition Lich immortal ti6 item Dota 2.

25.000  20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ