Direstone Liferipper
Direstone Liferipper

Direstone Liferipper

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Fowl Omen
Fowl Omen
Fowl Omen Necrophos new Rare set item The International 2019 Collector's Cache II. ti9 dota2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Golden Sullen Hollow
Golden Sullen Hollow

Golden Sullen Hollow Dota 2 Necrophos golden item Golden Trove Carafe 2015.

6.500.000 

Giá Card: 9.285.000 

Thêm vào giỏ hàng
Golden Sullen Sanctum
Golden Sullen Sanctum
Golden Sullen Sanctum Hàng gift once chưa trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ.
250.000 

Giá Card: 355.000 

Thêm vào giỏ hàng
Immemorial Emperor Set
Immemorial Emperor Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Kinetic Twin Deaths’ Haunting
Kinetic Twin Deaths’ Haunting

Kinetic Twin Deaths’ Haunting

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Laments of the Dead
Laments of the Dead

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Master Necromancer
Master Necromancer

Master Necromancer necrophos new item Dota 2.

40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ hàng
Raven Scythe
Raven Scythe

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Relics of the Putrid Pontiff Set
Relics of the Putrid Pontiff Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Robes of the Heretic
Robes of the Heretic

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ hàng
Scourge Dominion
Scourge Dominion

Scourge Dominion Necrophos new set item Dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng