Blade of the Abyss
Blade of the Abyss

Blade of the Abyss Spectre item Dota 2.

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Dimensional Seep
Dimensional Seep
Dimensional Seep Spectre Very Rare new set item Dota 2.
85.000 

Giá Card: 120.000 

Thêm vào giỏ hàng
Enduring Solitude
Enduring Solitude

Enduring Solitude Spectre new set item Dota 2, Treasure of the Venerable One.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Flowering Shade
Flowering Shade

Flowering Shade set Spectre mới nhất nằm trong fall compendium 2015.

40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ hàng
Malicious Efflorescence Set
Malicious Efflorescence Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Mercurials Call
Mercurials Call

Mercurials Call Spectre voice Dota 2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Phasma Phasmatis
Phasma Phasmatis

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Possessed Blade
Possessed Blade

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Soul Diffuser
Soul Diffuser

Soul Diffuser spectre weapon immortal dota 2.

520.000 

Giá Card: 745.000 

Thêm vào giỏ hàng
Spectral Conservator
Spectral Conservator

Spectral Conservator set Spectre nằm trong chest Treasure of the Hallowed Lands.

70.000 

Giá Card: 100.000 

Thêm vào giỏ hàng
Spectral Light
Spectral Light

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Spoils of the Shadowveil
Spoils of the Shadowveil
Spoils of the Shadowveil Spectre new set item Diretide 2022 Collector's Cache , Hàng gift once không trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ.
150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ hàng