Sale! Axia of Metira
Axia of Metira

Axia of Metira Mirana new Extremely Rare immortal item Trove Carafe 2018 Dota 2.

1.750.000 

Giá Card: 2.500.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! B.U.S.T.E.R
B.U.S.T.E.R
B.U.S.T.E.R Gyrocopter new Immortal Treasure III 2020 item TI10 Dota 2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! B.U.S.T.E.R of the Crimson Witness
B.U.S.T.E.R of the Crimson Witness
B.U.S.T.E.R of the Crimson Witness
4.000.000 

Giá Card: 5.715.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Baneful Devotion
Baneful Devotion

Baneful Devotion Legion Commander new immortal item Immortal Treasure III 2017 Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Bellows of Creation
Bellows of Creation

Bellows of Creation Elder Titan new immortal item Immortal Treasure II 2017 Dota 2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Bitter Lineage
Bitter Lineage

Bitter Lineage Troll Warlord new immortal item Trove Carafe 2017, ti7 dota2.

110.000 

Giá Card: 155.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Black Nihility
Black Nihility

Black Nihility Immortal Set mới của Night Stalker từ Immortal Treasure I của Compendium TI5 2015.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Blade of Tears
Blade of Tears

Blade of Tears immortal morphling Dota 2.

520.000 

Giá Card: 745.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Blastforge Exhaler
Blastforge Exhaler

Blastforge Exhaler Bristleback new immortal item battle pass ti7 Immortal Treasure I 2017.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Blistering Shade
Blistering Shade

Blistering Shade new immortal Wraith King item Dota 2.

265.000 

Giá Card: 380.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Bloodfeather Wings
Bloodfeather Wings

Bloodfeather Wings Hàng từ compendium DAC 2015.

180.000 

Giá Card: 255.000 

Thêm vào giỏ hàng
Bloodmayne Avenger
Bloodmayne Avenger
Bloodmayne Avenger Lycan new immortal item Immortal Treasure III 2019 Dota 2. ti9 dota2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng