Barding of Balaur New
Barding of Balaur
Barding of Balaur Hàng gift once chưa trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
300.000 

Giá Card: 430.000 

Thêm vào giỏ hàng
Birdfeed Bandit New
Birdfeed Bandit
Birdfeed Bandit Hàng gift once chưa trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
200.000 

Giá Card: 285.000 

Thêm vào giỏ hàng
Blood Raven New
Blood Raven
Blood Raven Hàng gift once chưa trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
65.000 

Giá Card: 95.000 

Thêm vào giỏ hàng
Crown of the Condor New
Crown of the Condor
Crown of the Condor Hàng gift once chưa trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
200.000 

Giá Card: 285.000 

Thêm vào giỏ hàng
Crystalline Crown New
Crystalline Crown
Crystalline Crown Hàng gift once chưa trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
60.000 

Giá Card: 85.000 

Thêm vào giỏ hàng
Designs of Ancient Druud New
Designs of Ancient Druud
Designs of Ancient Druud Hàng gift once chưa trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ hàng
Draconic Requiem New
Draconic Requiem
Draconic Requiem Hàng gift once chưa trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ hàng
Druud Pathfinder Pack New
Druud Pathfinder Pack
Druud Pathfinder Pack Act II BONUS CONTENT Hàng gift once chưa trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
345.000 

Giá Card: 495.000 

Thêm vào giỏ hàng
Eyes in the Endless Dark New
Eyes in the Endless Dark
Eyes in the Endless Dark Hàng gift once chưa trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
90.000 

Giá Card: 130.000 

Thêm vào giỏ hàng
Flight of the Gryphon Lord New
Flight of the Gryphon Lord
Flight of the Gryphon Lord Hàng gift once chưa trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
65.000 

Giá Card: 95.000 

Thêm vào giỏ hàng
Flock of Avilliva New
Flock of Avilliva
Flock of Avilliva Hàng gift once chưa trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
600.000 

Giá Card: 855.000 

Thêm vào giỏ hàng
Grimfeather the Grotesque New
Grimfeather the Grotesque
Grimfeather the Grotesque Hàng gift once chưa trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ hàng