Almond the Frondillo
Almond the Frondillo

Almond the Frondillo Pet Dota 2. Chỉ những hero sau đây sử dụng được item này. Axe Bristleback Centaur Warrunner Earthshaker Juggernaut Legion Commander Riki Slark Sven

50.000 

Giá Card: 85.000 

Thêm vào giỏ
Ancient Imbued Spinal Blade
Ancient Imbued Spinal Blade

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 10.000 

Thêm vào giỏ
Crawblade
Crawblade

Crawblade Slark weapon Dota 2.

50.000 

Giá Card: 85.000 

Thêm vào giỏ
Dark Reef Escape
Dark Reef Escape

Dark Reef Escape Slark set Dota 2.

25.000 

Giá Card: 40.000 

Thêm vào giỏ
Deep Sea Scoundrel
Deep Sea Scoundrel

Deep Sea Scoundrel Slark set Dota 2.

30.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ
Deep Warden Haul Set
Deep Warden Haul Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

15.000 

Giá Card: 25.000 

Thêm vào giỏ
Encore
Encore

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 10.000 

Thêm vào giỏ
Fishy Frillhawk
Fishy Frillhawk

Fishy Frillhawk Slark item Dota 2.

25.000 

Giá Card: 40.000 

Thêm vào giỏ
Gilded Edge
Gilded Edge

Gilded Edge Slark Weapon Dota 2.

9.250.000 

Giá Card: 15.415.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Golden Hydrakan Latch
Golden Hydrakan Latch

Golden Hydrakan Latch Slark immortal ti6 item Dota 2.

750.000  550.000 

Giá Card: 915.000 

Thêm vào giỏ
Hookblade of Skadi
Hookblade of Skadi

Hookblade of Skadi Slark Dota 2.

350.000 

Giá Card: 585.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Hydrakan Latch
Hydrakan Latch

Hydrakan Latch Slark immortal ti6 item Dota 2.

50.000  40.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ