Cryogenic Embrace Set
Cryogenic Embrace Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Ferocious Heart
Ferocious Heart

Ferocious Heart Ursa mới nhất nằm trong fall compendium 2015.

60.000 

Giá Card: 85.000 

Thêm vào giỏ
Hunter of the Crystal Drift
Hunter of the Crystal Drift
Hunter of the Crystal Drift Ursa new set item Very Rare Dota 2.
240.000 

Giá Card: 345.000 

Thêm vào giỏ
Radiant Protector Set
Radiant Protector Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Redwood Claws
Redwood Claws

Redwood Claws Ursa Dota 2.

250.000  70.000 

Giá Card: 100.000 

Thêm vào giỏ
Roshan Hunter’s Set
Roshan Hunter’s Set

Roshan Hunter’s Set

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Scale of the Razorwyrm
Scale of the Razorwyrm

Scale of the Razorwyrm Dota 2 ti6 Ursa new set item.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Swift Claw
Swift Claw

Swift Claw Ursa item Dota 2.

330.000 

Giá Card: 470.000 

Thêm vào giỏ
Sale! The Alpine Stalker’s Set
The Alpine Stalker’s Set

The Alpine Stalker’s Set

19.000.000  15.300.000 

Giá Card: 21.855.000 

Thêm vào giỏ
The Iron Bear’s Set
The Iron Bear’s Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
The Ursine Ravager Set
The Ursine Ravager Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ