Team Pennant Alliance
20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Team Pennant Cloud9
30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ hàng
Team Pennant DK
20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Team Pennant EHOME
50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ hàng
Team Pennant Empire
20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Team Pennant Evil Geniuses
25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Team Pennant iG
25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Team Pennant LGD
25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Team Pennant MVP Phoenix
40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ hàng
Team Pennant NaVi
15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Team Pennant Newbee
40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ hàng
Team Pennant TongFu
15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng