Arms of the Bogatyr
Arms of the Bogatyr

Arms of the Bogatyr set Pudge Dota 2.

30.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ
Bindings of the Trapper
Bindings of the Trapper

Bindings of the Trapper set Pudge nằm trong Treasure of the Forgotten Myth – Đặc biệt đã có hàng trade được. Các set trong Treasure of the Forgotten Myth đã có hàng với giá rẻ hơn trước đây rất nhiều … Continued

85.000 

Giá Card: 140.000 

Thêm vào giỏ
Blood Drainer
Blood Drainer

Blood Drainer

40.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Bloodlust Fork
Bloodlust Fork

Bloodlust Fork

500.000  185.000 

Giá Card: 310.000 

Thêm vào giỏ
Bloodstained Britches
Bloodstained Britches

Bloodstained Britches Pudge item Dota 2.

115.000 

Giá Card: 190.000 

Thêm vào giỏ
Butcher’s Wake
Butcher’s Wake

Butcher’s Wake Pudge new set item Dota 2.

45.000 

Giá Card: 75.000 

Thêm vào giỏ
Chained Slayers Set
Chained Slayers Set

Chained Slayers Set

5.000 

Giá Card: 10.000 

Thêm vào giỏ
Chains of the Black Death
Chains of the Black Death

Chains of the Black Death set Pudge Dota 2.

95.000 

Giá Card: 160.000 

Thêm vào giỏ
Chains of the Black Death (Full unlock)
Chains of the Black Death (Full unlock)

Chains of the Black Death (Full unlock)

105.000 

Giá Card: 175.000 

Thêm vào giỏ
Champion of Nurgle
Champion of Nurgle

Champion of Nurgle Pudge new item Dota 2.

30.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ
Delicacies of Butchery Set
Delicacies of Butchery Set

Delicacies of Butchery Pudge set Dota 2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Dragonclaw Hook
Dragonclaw Hook

Dragonclaw Hook Pudge item Dota 2.

19.000.000  13.500.000 

Giá Card: 22.500.000 

Thêm vào giỏ