Blaze of Oblivion
Blaze of Oblivion
Blaze of Oblivion Phoenix new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ
Golden Nirvana
Golden Nirvana

Golden Nirvana Phoenix new set item Dota 2, Treasure of the Venerable One.

115.000 

Giá Card: 165.000 

Thêm vào giỏ
Ire of Molten Rebirth
Ire of Molten Rebirth

Ire of Molten Rebirth Phoenix  new set item The International 2018 Collector’s Cache II. HÀNG add friend > 30 ngày mới gift đc nha anh em. vui lòng đọc kĩ ạ.

70.000 

Giá Card: 100.000 

Thêm vào giỏ
Solar Forge
Solar Forge

Solar Forge Phoenix immortal ti6 item Dota 2.

80.000 

Giá Card: 115.000 

Thêm vào giỏ
Taunt: Cold Breakfast
Taunt: Cold Breakfast
Taunt: Cold Breakfast Phoenix Taunt Dota 2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ
Taunt: Order Up!
Taunt: Order Up!
Taunt: Order Up! Taunt Phoenix Dota 2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ
Temple of the Fallen Sun
Temple of the Fallen Sun
Temple of the Fallen Sun Phoenix new set item Dota 2.
195.000 

Giá Card: 280.000 

Thêm vào giỏ
Vermillion Crucible
Vermillion Crucible

Vermillion Crucible Phoenix new set item Dota 2.

1.100.000 

Giá Card: 1.570.000 

Thêm vào giỏ