Affront of the Overseer
Affront of the Overseer

Affront of the Overseer Razor new set item Winter 2017 Dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Bindings of the Storm-Stealer Set
Bindings of the Storm-Stealer Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ hàng
Compact of the Guardian Construct
Compact of the Guardian Construct

Compact of the Guardian Construct Razor item Dota 2. fall season 2016 Boston Major.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Compact of the Guardian Construct Style Unlock
Compact of the Guardian Construct Style Unlock

Compact of the Guardian Construct Style Unlock dùng để unlock set Compact of the Guardian Construct razor dota 2.

45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Cruel Assemblage
Cruel Assemblage
Cruel Assemblage Razor Ultra Rare new set item Dota 2.
560.000 

Giá Card: 800.000 

Thêm vào giỏ hàng
Empire of the Lightning Lord
Empire of the Lightning Lord

Empire of the Lightning Lord set Razor mới nhất nằm trong Fall compendium 2015.

40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ hàng
Eye of the Maze Keeper
Eye of the Maze Keeper

Eye of the Maze Keeper Razor new set item Dota 2.

85.000 

Giá Card: 120.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Golden Severing Crest
Golden Severing Crest

Golden Severing Crest Razor item Dota 2.

2.050.000 

Giá Card: 2.930.000 

Thêm vào giỏ hàng
Grand Helm of the Narrow Maze
Grand Helm of the Narrow Maze

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Heinous Exultation
Heinous Exultation
Heinous Exultation Hàng gift once chưa trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ.
60.000 

Giá Card: 85.000 

Thêm vào giỏ hàng
Magister of the Narrow Fates
Magister of the Narrow Fates

Magister of the Narrow Fates Razor new set item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Menace of the Forlorn Maze
Menace of the Forlorn Maze
Menace of the Forlorn Maze Razor new set item Diretide 2020 Dota 2.
50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ hàng