Apocalypse Unbound
Apocalypse Unbound
Apocalypse Unbound Ancient Apparition new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
90.000 

Giá Card: 130.000 

Thêm vào giỏ
Iris of the Equilibrium
Iris of the Equilibrium

Iris of the Equilibrium Ancient Apparition new set item Dota 2.

65.000 

Giá Card: 95.000 

Thêm vào giỏ
Mantle of the Prophet Foretold
Mantle of the Prophet Foretold
Mantle of the Prophet Foretold Ancient Apparition new set item Dota 2.
15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Shatterblast Core
Shatterblast Core

Shatterblast Core Ancient Apparition new immortal item Immortal Treasure I 2018 Dota 2. ti8 dota2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Shatterblast Crown
Shatterblast Crown

Shatterblast Crown Ancient Apparition immortal Dota 2.

150.000  120.000 

Giá Card: 170.000 

Thêm vào giỏ
Taunt: Cold Hearted!
Taunt: Cold Hearted!
Taunt: Cold Hearted! Ancient Apparition taunt item ti9 Dota 2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ