Ancient Inheritance
Ancient Inheritance
Ancient Inheritance Tiny new set Rare item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
140.000 

Giá Card: 200.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Crystal Dryad
Crystal Dryad

Crystal Dryad Tiny item Dota 2.

105.000  75.000 

Giá Card: 105.000 

Thêm vào giỏ
Elemental Ice Infusion
Elemental Ice Infusion

Elemental Ice Infusion

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Frostmoot
Frostmoot
Frostmoot Tiny new set item Ultra Rare Dota 2.
570.000  330.000 

Giá Card: 470.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Scarlet Quarry
Scarlet Quarry

Scarlet Quarry Tiny Dota 2.

80.000  30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ
Taunt: Rolling Stone!
Taunt: Rolling Stone!
Taunt: Rolling Stone! Tiny taunt item ti9 Dota 2.
10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Sale! The Igneous Stone
The Igneous Stone

The Igneous Stone Tiny Dota 2.

90.000  55.000 

Giá Card: 80.000 

Thêm vào giỏ