Sale! Barding of the Soul Keeper
Barding of the Soul Keeper

Barding of the Soul Keeper Visage new set item Dota 2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Chill of the Keeper’s Gaze
Chill of the Keeper’s Gaze

Chill of the Keeper’s Gaze Visage new set item Dota 2.

40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ hàng
Grimfeather the Grotesque
Grimfeather the Grotesque
Grimfeather the Grotesque Hàng gift once chưa trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ hàng
Praetor of Royal Souls
Praetor of Royal Souls
Praetor of Royal Souls Visage new set item Diretide 2020 Dota 2.
10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sanction of the Winged Harvest
Sanction of the Winged Harvest

Sanction of the Winged Harvest Visage new set item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Tolling Shadows
Tolling Shadows

Tolling Shadows Visage immortal Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Unblinking Eternity
Unblinking Eternity
Unblinking Eternity Visage new set item Dota 2.
15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng