Ancestral Luck Set
Ancestral Luck Set

Ancestral Luck Set

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Antipodean Allies
Antipodean Allies

Antipodean Allies set Orge mới nhất nằm trong bundle ticket The Summit 3.

100.000 

Giá Card: 145.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Auspice of the Whyrlegyge
Auspice of the Whyrlegyge

Auspice of the Whyrlegyge Orge magi immortal ti6 item Dota 2.

60.000 

Giá Card: 85.000 

Thêm vào giỏ hàng
Champion’s Belly Belt
Champion’s Belly Belt

Champion’s Belly Belt

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Flockheart’s Gamble
Flockheart’s Gamble
Flockheart's Gamble Arcana Ogre Magi Dota 2.
650.000 

Giá Card: 930.000 

Thêm vào giỏ hàng
Freeboot Fortunes
Freeboot Fortunes
Freeboot Fortunes Ogre Magi new set item Dota 2 , cache 2 2022. Hàng gift once không trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ.
65.000 

Giá Card: 95.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Gimlek Decanter
Gimlek Decanter

Gimlek Decanter Ogre Magi new immortal item Trove Carafe 2018 Dota 2.

55.000 

Giá Card: 80.000 

Thêm vào giỏ hàng
Golden Walrus Whacker
Golden Walrus Whacker

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Ignited Scepter
Ignited Scepter

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Lighted Scepter of Serendipity
Lighted Scepter of Serendipity

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Pyrexae Polymorph Perfected
Pyrexae Polymorph Perfected
Pyrexae Polymorph Perfected Ogre Magi Rare new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
450.000 

Giá Card: 645.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Stonebreak Excavators
Stonebreak Excavators
Stonebreak Excavators Orge Magi new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng