Sale! Artisan of Havoc
Artisan of Havoc

Artisan of Havoc Clockwerk item Dota 2.

25.000  10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Battletrap
Battletrap

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

15.000 

Giá Card: 25.000 

Thêm vào giỏ
Clock Master
Clock Master

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

55.000 

Giá Card: 90.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Eternal Machine Head
Eternal Machine Head

Eternal Machine Head

7.000.000  6.500.000 

Giá Card: 10.835.000 

Thêm vào giỏ
Iron Clock Knight
Iron Clock Knight

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

2.000.000 

Giá Card: 3.335.000 

Thêm vào giỏ
Kinetic Teleboltin’!
Kinetic Teleboltin’!

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Mechanised Pilgrim
Mechanised Pilgrim

Mechanised Pilgrim set Clockwerk Shanghai Major 2016 Dota 2.

20.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ
Mortar Forge
Mortar Forge

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

30.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Paraflare Cannon
Paraflare Cannon

Paraflare Cannon Clockwerk item Dota 2.

50.000  40.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Pressure Regulator
Pressure Regulator

Pressure Regulator Clockwerk new set item Dota 2 The International 2017 Collector’s Cache.

60.000  50.000 

Giá Card: 85.000 

Thêm vào giỏ
Scrapper’s Helm
Scrapper’s Helm

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 10.000 

Thêm vào giỏ
Steelcrow Munitions
Steelcrow Munitions

Steelcrow Munitions Clockwerk Dota 2. Treasure of the Distinguished Conqueror Chest mới của giải ESL 2015. Đã có hàng trade được với giá rẻ : Shadow Demon : 20k Umbral Descent Timbersaw : 20k Lumberclaw Lina : 85k Divine Flame … Continued

25.000 

Giá Card: 40.000 

Thêm vào giỏ