Ancestor’s Frozen Axe
Ancestor’s Frozen Axe

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Arctic Hunter Set
Arctic Hunter Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

15.000 

Giá Card: 25.000 

Thêm vào giỏ
Barrel of Whale Ale
Barrel of Whale Ale

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Barrier Rogue
Barrier Rogue

Barrier Rogue set Tuskar mới nhất nằm trong fall compendium 2015.

40.000  25.000 

Giá Card: 40.000 

Thêm vào giỏ
Bobusang’s Traveling Necessities Set
Bobusang’s Traveling Necessities Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

15.000 

Giá Card: 25.000 

Thêm vào giỏ
Boreal Sigil
Boreal Sigil

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

15.000 

Giá Card: 25.000 

Thêm vào giỏ
Eye of the Weathered Storm
Eye of the Weathered Storm

Eye of the Weathered Storm Tusk new set item Dota 2,Frostivus 2017 Treasure.

20.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ
Frost Touched Cleaver
Frost Touched Cleaver

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 10.000 

Thêm vào giỏ
Frostiron Raider Set
Frostiron Raider Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

15.000 

Giá Card: 25.000 

Thêm vào giỏ
Frozen Stein of the Bar Brawler
Frozen Stein of the Bar Brawler

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 10.000 

Thêm vào giỏ
Icewrack’s Fist
Icewrack’s Fist

Icewrack’s Fist Tusk Dota 2.

205.000 

Giá Card: 340.000 

Thêm vào giỏ
Kinetic Dizzying Punch!
Kinetic Dizzying Punch!

Kinetic Dizzying Punch!

25.000 

Giá Card: 40.000 

Thêm vào giỏ