Almond the Frondillo
Almond the Frondillo

Almond the Frondillo Pet Dota 2. Chỉ những hero sau đây sử dụng được item này. Axe Bristleback Centaur Warrunner Earthshaker Juggernaut Legion Commander Riki Slark Sven

60.000 

Giá Card: 85.000 

Thêm vào giỏ hàng
Armor of the Shattered Vanguard
Armor of the Shattered Vanguard

Armor of the Shattered Vanguard Axe new set item Very Rare Dota 2.

285.000 

Giá Card: 405.000 

Thêm vào giỏ hàng
Axe of Phractos
Axe of Phractos

Axe of Phractos

29.000.000 

Giá Card: 41.430.000 

Thêm vào giỏ hàng
Battleaxe of the Basilisk
Battleaxe of the Basilisk

Battleaxe of the Basilisk Axe item Dota 2.

200.000 

Giá Card: 285.000 

Thêm vào giỏ hàng
Berserker’s Nethersteel Barbute
Berserker’s Nethersteel Barbute

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Berserker’s Witchslayer
Berserker’s Witchslayer

Berserker’s Witchslayer

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Black Orc Warboss
Black Orc Warboss

Black Orc Warboss Axe new item Dota 2.

45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ hàng
Bloodmist Armor Set
Bloodmist Armor Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Corpsemaker
Corpsemaker

Corpsemaker

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Corruptor
Corruptor

Corruptor

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Crucible of Rile
Crucible of Rile
Crucible of Rile Axe new immortal item Immortal Treasure III 2019 Dota 2. ti9 dota2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Edgebearer’s Helm
Edgebearer’s Helm

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng