Sale! Controlled Burn
Controlled Burn

Controlled Burn Timbersaw immortal ti6 item Dota 2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Crimson Cyrridae
Crimson Cyrridae

Crimson Cyrridae Weaver new immortal item Immortal Treasure III 2017 Dota 2.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Crimson First of the Flood
Crimson First of the Flood
Crimson First of the Flood Slardar Crimson ti9 Dota 2. Giá những item này k ổn định, bạn vui lòng inbox trực tiếp cho shop vào Steam hoặc Fanpage để lấy giá tốt nhất ạ.
3.000.000 

Giá Card: 4.285.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Crimson Flight of Epiphany
Crimson Flight of Epiphany
Crimson Flight of Epiphany Skywrath mage Crimson ti9 dota 2. Giá những item này k ổn định, bạn vui lòng inbox trực tiếp cho shop vào Steam hoặc Fanpage để lấy giá tốt nhất ạ.
3.000.000 

Giá Card: 4.285.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Crimson Gates of Nothl
Crimson Gates of Nothl
Crimson Gates of Nothl Dazzle crimson ti9 dota 2. Giá những item này k ổn định, bạn vui lòng inbox trực tiếp cho shop vào Steam hoặc Fanpage để lấy giá tốt nhất ạ.
3.000.000 

Giá Card: 4.285.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Crimson Latticean Hierarchy
Crimson Latticean Hierarchy
Crimson Latticean Hierarchy Nyx Assassin crimson ti9 dota 2. Giá những item này k ổn định, bạn vui lòng inbox trực tiếp cho shop vào Steam hoặc Fanpage để lấy giá tốt nhất ạ.
2.850.000 

Giá Card: 4.070.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Crimson Pique
Crimson Pique

Crimson Pique Weaver ti6 immortal item dota 2.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Crimson Progenitor’s Bane
Crimson Progenitor’s Bane
Crimson Progenitor's Bane Mars Crimson ti9 Dota 2. Giá những item này k ổn định, bạn vui lòng inbox trực tiếp cho shop vào Steam
2.200.000 

Giá Card: 3.145.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Crown of Tears
Crown of Tears

Crown of Tears Morphling immortal ti6 item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Crucible of Rile
Crucible of Rile
Crucible of Rile Axe new immortal item Immortal Treasure III 2019 Dota 2. ti9 dota2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Crux of Perplex
Crux of Perplex

Crux of Perplex Rubick new immortal item Trove Carafe 2018 Dota 2.

75.000 

Giá Card: 105.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Crystal Dryad
Crystal Dryad

Crystal Dryad Tiny item Dota 2.

50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ hàng