Blacksail Cannoneer
Blacksail Cannoneer
Blacksail Cannoneer Sniper new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
100.000 

Giá Card: 145.000 

Thêm vào giỏ
Dragon’s Breath
Dragon’s Breath

Dragon’s Breath Sniper weapon item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Full-Bore Bonanza
Full-Bore Bonanza

Full-Bore Bonanza Sniper new immortal item battle pass ti7 Immortal Treasure I 2017.

30.000  15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Gear of the Tally-Ho Hunter Set
Gear of the Tally-Ho Hunter Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Golden Full-Bore Bonanza
Golden Full-Bore Bonanza

Golden Full-Bore Bonanza Sniper golden item Dota 2.

850.000  660.000 

Giá Card: 945.000 

Thêm vào giỏ
Gramma Sharpie’s Smokin’ Rug
Gramma Sharpie’s Smokin’ Rug

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Hinterland Stalker
Hinterland Stalker

Hinterland Stalker set Sniper nằm trong Treasure of the Tireless Crafter đã có hàng với giá rẻ.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ
Hobbly Cape
Hobbly Cape

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

120.000 

Giá Card: 170.000 

Thêm vào giỏ
Hobbly-Bob
200.000 

Giá Card: 285.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Keen Machine
Keen Machine

Keen Machine

25.000  15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Muh Keen Gun
Muh Keen Gun

Muh Keen Gun Sniper item Dota 2.

75.000  60.000 

Giá Card: 85.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Occultist’s Pursuit
Occultist’s Pursuit

Occultist’s Pursuit Sniper new set item Very rare Winter 2017 Dota 2.

390.000  190.000 

Giá Card: 270.000 

Thêm vào giỏ