Blacksail Cannoneer
Blacksail Cannoneer
Blacksail Cannoneer Sniper new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
100.000 

Giá Card: 145.000 

Thêm vào giỏ hàng
Dragon’s Breath
Dragon’s Breath

Dragon’s Breath Sniper weapon item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Full-Bore Bonanza
Full-Bore Bonanza

Full-Bore Bonanza Sniper new immortal item battle pass ti7 Immortal Treasure I 2017.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Gear of the Tally-Ho Hunter Set
Gear of the Tally-Ho Hunter Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Ghillied Gunman
Ghillied Gunman
Ghillied Gunman Sniper new set Dota 2 Nemestice 2021 Themed Treasure. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Golden Full-Bore Bonanza
Golden Full-Bore Bonanza

Golden Full-Bore Bonanza Sniper golden item Dota 2.

590.000 

Giá Card: 845.000 

Thêm vào giỏ hàng
Gramma Sharpie’s Smokin’ Rug
Gramma Sharpie’s Smokin’ Rug

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Haunted Hunter
Haunted Hunter
Haunted Hunter Sniper new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Hinterland Stalker
Hinterland Stalker

Hinterland Stalker set Sniper nằm trong Treasure of the Tireless Crafter đã có hàng với giá rẻ.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Hobbly Cape
Hobbly Cape

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

120.000 

Giá Card: 170.000 

Thêm vào giỏ hàng
Hobbly-Bob
200.000 

Giá Card: 285.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Keen Machine
Keen Machine

Keen Machine

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng