Anguilla
Anguilla

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 10.000 

Thêm vào giỏ
Bindings of the Galvanized Spark
Bindings of the Galvanized Spark

Bindings of the Galvanized Spark set Disruptor Dota 2.

30.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ
Crimson Raptor of Druud
Crimson Raptor of Druud

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 10.000 

Thêm vào giỏ
Garb of the Great Deluge
Garb of the Great Deluge

Garb of the Great Deluge Disruptor set Dota 2. Treasure of the Crafter’s Relic đã có hàng trade được với giá rẻ : Naga Siren : Arms of the Captive Princess Nyx Assassin : Deviant Metamorphosis Crystal Maiden : Charge … Continued

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Grull the Grim Walker
Grull the Grim Walker

Grull the Grim Walker

5.000 

Giá Card: 10.000 

Thêm vào giỏ
Gwanji the Thunder Lizard
Gwanji the Thunder Lizard

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 10.000 

Thêm vào giỏ
Hammer of the Skygods
Hammer of the Skygods

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 10.000 

Thêm vào giỏ
Might of the Thunder Ram
Might of the Thunder Ram

Might of the Thunder Ram set Disruptor nằm trong chest Treasure of the Spring Blossom. Các set trong Treasure of the Spring Blossom đã có hàng với giá rẻ hơn trước đây rất nhiều các bạn xem list và giá … Continued

20.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ
Mokkin, the Ancient Conductor
Mokkin, the Ancient Conductor

Mokkin, the Ancient Conductor

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Orb of Deliverance
Orb of Deliverance

Orb of Deliverance Disruptor new immortal item Trove Carafe 2018 Dota 2.

20.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ
Rage of the Three
Rage of the Three

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

40.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ
Resistive Pinfold
Resistive Pinfold

Resistive Pinfold immortal mới của Disruptor trong Treasure II TI5. 1/9 có hàng trade được,hiện chỉ có hàng gift vui lòng add mình để xem có hàng trong ngày cho các bạn không 😀

20.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ