Arms of the Penitent Nomad Set
Arms of the Penitent Nomad Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Barren Survivor
Barren Survivor

Barren Survivor Chen new set item Dota 2, Treasure of the Venerable One.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Buttercup
Buttercup

Buttercup

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sold Out! Buttercup’s Barding
Buttercup’s Barding

Buttercup’s Barding

10.000 

Giá Card: 15.000 

Đọc tiếp
Desert Gale Set
Desert Gale Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Gemmed Armor of the Priest Kings Set
Gemmed Armor of the Priest Kings Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Hounds of Obsession
Hounds of Obsession
Hounds of Obsession Chen new set item Diretide 2022 Collector's Cache , Hàng gift once không trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ.
60.000 

Giá Card: 85.000 

Thêm vào giỏ hàng
Perils of the Red Banks
Perils of the Red Banks
Perils of the Red Banks Chen new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
35.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ hàng
Priest of the Proudsilver Clan
Priest of the Proudsilver Clan
Priest of the Proudsilver Clan Chen new set item The International 2019 Collector's Cache. ti9 dota2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
100.000 

Giá Card: 145.000 

Thêm vào giỏ hàng
Prospect of the Progenitor’s Gaze
Prospect of the Progenitor’s Gaze

Prospect of the Progenitor’s Gaze Chen new set item Winter 2017 Dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Square Sky Staff
Square Sky Staff

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Taunt: Joyless Pleasure
Taunt: Joyless Pleasure
Taunt: Joyless Pleasure
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng