Grimstroke

Fortune of the Five Houses
Fortune of the Five Houses
Fortune of the Five Houses Grimstroke new immortal item Immortal Treasure II 2019 Dota 2. ti9 dota2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Fury of the Damned
Fury of the Damned
Fury of the Damned Grimstroke new set item Diretide 2020 Dota 2.
20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Herald of the Ember Eye
Herald of the Ember Eye
Herald of the Ember Eye Grimstroke new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ hàng
Paean of the Ink Dragon
Paean of the Ink Dragon
Paean of the Ink Dragon Grimstroke new set item The International 2019 Collector's Cache. ti9 dota2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Remnants of Ascension
Remnants of Ascension
Remnants of Ascension Grimstroke new set item Diretide 2020 Dota 2.
270.000 

Giá Card: 385.000 

Thêm vào giỏ hàng
Taunt: Harsh Critique
Taunt: Harsh Critique
Taunt: Harsh Critique Grimstroke taunt item ti9 Dota 2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
The Chained Scribe
The Chained Scribe
The Chained Scribe Grimstroke new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
70.000 

Giá Card: 100.000 

Thêm vào giỏ hàng