Armored Exoskeleton Set
Armored Exoskeleton Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Combine of the Loomkeeper
Combine of the Loomkeeper

Combine of the Loomkeeper Weaver new set item Winter 2017 Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Crimson Cyrridae
Crimson Cyrridae

Crimson Cyrridae Weaver new immortal item Immortal Treasure III 2017 Dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Crimson Pique
Crimson Pique

Crimson Pique Weaver ti6 immortal item dota 2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Dimension Ripper
Dimension Ripper
Dimension Ripper Weaver new set item Dota 2 Nemestice 2021 Themed Treasure. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Dimensional Infestation
Dimensional Infestation

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Ember Tipped Carapace Set
Ember Tipped Carapace Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Golden Cyrridae
Golden Cyrridae

Golden Cyrridae Weaver new immortal very rare item Immortal Treasure III 2017 Dota 2.

45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Grasp of the Riven Exile
Grasp of the Riven Exile

Grasp of the Riven Exile Weaver new set item The International 2018 Collector’s Cache. HÀNG add friend > 30 ngày mới gift đc nha anh em. vui lòng đọc kĩ ạ.

40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ hàng
Master Weaver Set
Master Weaver Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Skittering Desolation
Skittering Desolation

Skittering Desolation Immortal weaver Dota 2.

140.000 

Giá Card: 200.000 

Thêm vào giỏ hàng
Taunt: Exterminated
Taunt: Exterminated
Taunt: Exterminated Taunt Weaver Dota 2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng