Sale! Tormented Staff
Tormented Staff

Tormented Staff immortal mới của Leshrac trong Treasure II TI5. 1/9 có hàng trade được,hiện chỉ có hàng gift vui lòng add mình để xem có hàng trong ngày cho các bạn không 😀

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Transversant Soul
Transversant Soul

Transversant Soul Spectre new immortal item Immortal Treasure III 2017 Dota 2.

50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ hàng
Twilight Schism
Twilight Schism
Twilight Schism Luna new immortal item Immortal Treasure II 2019 Dota 2. ti9 dota2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Umbral Glyph
Umbral Glyph
Umbral Glyph Warlock new immortal item Immortal Treasure II 2019 Dota 2. ti9 dota2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Venoling
Venoling

Venoling New Courier Immortal Dota 2.

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Vigil Odyssey
Vigil Odyssey
Vigil Odyssey Sven new Immortal Treasure II 2020 item TI10 Dota 2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Vigil Signet
Vigil Signet

Vigil Signet immortal mới của Sven trong Treasure II TI5. 1/9 có hàng trade được,hiện chỉ có hàng gift vui lòng add mình để xem có hàng trong ngày cho các bạn không 😀

45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Vigil Triumph
Vigil Triumph

Vigil Triumph Sven new immortal ultra rare item Immortal Treasure III 2017 Dota 2.

1.700.000 

Giá Card: 2.430.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Virga’s Arc
Virga’s Arc

Virga’s Arc Enchantress immortal ti6 item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Warden of the Hellborn
Warden of the Hellborn
Warden of the Hellborn Warlock new Immortal Treasure I 2020 item ti10 Dota 2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Whalehook
Whalehook

Whalehook Pudge item Dota 2.

45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Whisky the Stout Artifact
Whisky the Stout Artifact

Whisky the Stout Artifact immortal tuskar trong Fall season 2015 Dota 2.

470.000 

Giá Card: 670.000 

Thêm vào giỏ hàng