Adoring Wingfall
Adoring Wingfall

Adoring Wingfall omniknight immortal ti6 item.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Armor of Renewed Faith Set
Armor of Renewed Faith Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Armor of the Purist Champion Set
Armor of the Purist Champion Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Armor of the Stalwart Soul
Armor of the Stalwart Soul

Armor of the Stalwart Soul Omniknight set Dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Champion of Emauracus
Champion of Emauracus

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Clergy Warhammer
Clergy Warhammer

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Fetters of Omniscience
Fetters of Omniscience
Fetters of Omniscience Omniknight new set item Diretide 2020 Dota 2.
320.000 

Giá Card: 455.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Fetters of Omniscience of the Crimson Witness
Fetters of Omniscience of the Crimson Witness
Fetters of Omniscience of the Crimson Witness
3.400.000 

Giá Card: 4.855.000 

Thêm vào giỏ hàng
Hammer of Holy Words
Hammer of Holy Words

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Heavenly Light
Heavenly Light

Heavenly Light

110.000 

Giá Card: 155.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Paragon’s Pride Bundle
Paragon’s Pride Bundle
Paragon's Pride Bundle Omniknight Rare new immortal item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Paragon’s Rebuke
Paragon’s Rebuke

Paragon’s Rebuke Omniknight new immortal item Immortal Treasure II 2018 Dota 2. ti8 dota2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng