Arms of the Deep Vault Guardian Set
Arms of the Deep Vault Guardian Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Bestowments of the Centurion Vanguard
Bestowments of the Centurion Vanguard

Bestowments of the Centurion Vanguard Slardar new set item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Crimson First of the Flood
Crimson First of the Flood
Crimson First of the Flood Slardar Crimson ti9 Dota 2. Giá những item này k ổn định, bạn vui lòng inbox trực tiếp cho shop vào Steam hoặc Fanpage để lấy giá tốt nhất ạ.
1.700.000 

Giá Card: 2.430.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Fin of the First Spear
Fin of the First Spear
Fin of the First Spear Slardar new Immortal Treasure II 2020 item TI10 Dota 2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! First of the Flood
First of the Flood
First of the Flood Slardar new immortal item Immortal Treasure III 2019 Dota 2. ti9 dota2.
10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Golden Fin of the First Spear
Golden Fin of the First Spear
Golden Fin of the First Spear Slardar new Immortal Treasure II 2020 Very Rare item TI10 Dota 2.
10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Golden Grasping Bludgeon
Golden Grasping Bludgeon

Golden Grasping Bludgeon Slardar golden item Golden Trove Carafe 2015.

5.300.000 

Giá Card: 7.570.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Grasping Bludgeon
Grasping Bludgeon

Grasping Bludgeon Slardar immortal weapon Dota 2.

170.000 

Giá Card: 245.000 

Thêm vào giỏ hàng
Reaper of the Deep
Reaper of the Deep

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sea Djinn
Sea Djinn

Sea Djinn Slarda Dota 2.

190.000 

Giá Card: 270.000 

Thêm vào giỏ hàng
Taunt: Flopper
Taunt: Flopper
Taunt: Flopper Slardar taunt item ti9 Dota 2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
The Andestian Sentinel
The Andestian Sentinel

The Andestian Sentinel set Slardar very rare Shanghai Major 2016 Dota 2.

130.000 

Giá Card: 185.000 

Thêm vào giỏ hàng