Arms of the Bladebreaker Order Set
Arms of the Bladebreaker Order Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Covert Saboteur
Covert Saboteur

Covert Saboteur Riki Dota 2. Các set trong Treasure of the Grimsneer’s Stash đã trade được với giá rẻ hơn nhiều,mình đã up lên web cho bạn nào quan tâm 😀 – Lich : Garb of the Frost Lord – … Continued

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Cunning Corsair
Cunning Corsair

Cunning Corsair Riki new set item Dota 2 The International 2017 Collector’s Cache.

100.000 

Giá Card: 145.000 

Thêm vào giỏ
Edict of Shadows
Edict of Shadows

Edict of Shadows Riki new immortal item Immortal Treasure I 2018 Dota 2. ti8 dota2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Frozen Blood
Frozen Blood

Frozen Blood Riki Dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Gelid Touch
Gelid Touch

Gelid Touch set Riki Dota 2.

80.000 

Giá Card: 115.000 

Thêm vào giỏ
Golden Edict of Shadows
Golden Edict of Shadows

Golden Edict of Shadows Riki Very Rare new immortal item Immortal Treasure I 2018 Dota 2. ti8 dota2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Golden Shadow Masquerade
Golden Shadow Masquerade

Golden Shadow Masquerade Riki immortal ti6 item Dota 2.

170.000  155.000 

Giá Card: 220.000 

Thêm vào giỏ
Highborn Reckoning Set
Highborn Reckoning Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Implements of the Tahlin Watch Set
Implements of the Tahlin Watch Set

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Monstrous Reprisal
Monstrous Reprisal

Monstrous Reprisal Riki set Dota 2.

70.000  50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ
Rightful Heir
Rightful Heir

[jaw_section size=”5″] [/jaw_section] [jaw_section size=”3″][jaw_image image=”1691″ lightbox=”0″ link=”#” target=”_self” hover_image=””][/jaw_section]

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ