Sale! Arcanic Resonance Beam
Arcanic Resonance Beam
Arcanic Resonance Beam Tinker new Immortal Treasure I 2020 item ti10 Dota 2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Blackshield Protodrone
Blackshield Protodrone
Blackshield Protodrone Tinker new set item Diretide 2020 Dota 2.
95.000 

Giá Card: 135.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Mecha Boots of Travel Mk III
Mecha Boots of Travel Mk III

Mecha Boots of Travel Mk III Tinker immortal.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Rollermawster
Rollermawster

Rollermawster immortal mới của Tinker trong Treasure II TI5. 1/9 có hàng trade được,hiện chỉ có hàng gift vui lòng add mình để xem có hàng trong ngày cho các bạn không 😀

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sold Out! Submerged Hazard
Submerged Hazard

Submerged Hazard Tinker new set item Rare Dota 2 The International 2017 Collector’s Cache.

300.000 

Giá Card: 430.000 

Đọc tiếp
Sale! Taunt: Advanced Bladework
Taunt: Advanced Bladework
Taunt: Advanced Bladework
20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng