Sale! Arcanic Resonance Beam
Arcanic Resonance Beam
Arcanic Resonance Beam Tinker new Immortal Treasure I 2020 item ti10 Dota 2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Blackshield Protodrone
Blackshield Protodrone
Blackshield Protodrone Tinker new set item Diretide 2020 Dota 2.
95.000 

Giá Card: 135.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Mecha Boots of Travel Mk III
Mecha Boots of Travel Mk III

Mecha Boots of Travel Mk III Tinker immortal.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Rollermawster
Rollermawster

Rollermawster immortal mới của Tinker trong Treasure II TI5. 1/9 có hàng trade được,hiện chỉ có hàng gift vui lòng add mình để xem có hàng trong ngày cho các bạn không 😀

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sold Out! Submerged Hazard
Submerged Hazard

Submerged Hazard Tinker new set item Rare Dota 2 The International 2017 Collector’s Cache.

300.000 

Giá Card: 430.000 

Đọc tiếp
Sale! Taunt: Advanced Bladework
Taunt: Advanced Bladework
Taunt: Advanced Bladework
20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Twitcher New
Twitcher
Twitcher Hàng gift once chưa trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
65.000 

Giá Card: 95.000 

Thêm vào giỏ hàng