Sale! Mecha Boots of Travel Mk III
Mecha Boots of Travel Mk III

Mecha Boots of Travel Mk III Tinker immortal.

35.000  25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Rollermawster
Rollermawster

Rollermawster immortal mới của Tinker trong Treasure II TI5. 1/9 có hàng trade được,hiện chỉ có hàng gift vui lòng add mình để xem có hàng trong ngày cho các bạn không 😀

30.000  25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ
Sold Out! Submerged Hazard
Submerged Hazard

Submerged Hazard Tinker new set item Rare Dota 2 The International 2017 Collector’s Cache.

300.000 

Giá Card: 430.000 

Đọc tiếp