Sale! Adage of the Smoldering Sage
Adage of the Smoldering Sage

Adage of the Smoldering Sage Ember Spirit new set item Dota 2.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Barding of the Soul Keeper
Barding of the Soul Keeper

Barding of the Soul Keeper Visage new set item Dota 2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Bearer of the Arkturan Talon
Bearer of the Arkturan Talon

Bearer of the Arkturan Talon Witch Doctor new set item Dota 2.

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ hàng
Hunter’s Glory
Hunter’s Glory

Hunter’s Glory Bounty Hunter new set item Dota 2.

35.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Imperious Command
Imperious Command

Imperious Command Troll Warlord new set item Dota 2.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Jiang Shi’s Revenge
Jiang Shi’s Revenge

Jiang Shi’s Revenge Lich new set item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Nomad of the Burning Decree
Nomad of the Burning Decree

Nomad of the Burning Decree Clinkz new set item Dota 2.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Vermillion Crucible
Vermillion Crucible

Vermillion Crucible Phoenix new set item Dota 2.

1.100.000 

Giá Card: 1.570.000 

Thêm vào giỏ hàng
Warden of the Wyrmforge Shard
Warden of the Wyrmforge Shard

Warden of the Wyrmforge Shard Elder titan new set Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Winter 2017 Treasure I
Winter 2017 Treasure I

Winter 2017 Treasure I Dota 2 Treasure nằm trong Winter 2017 Battle Pass Dota 2 battle pass compendium winter 2017. Battle pass cho Kiev Major 2017 bắt đầu từ 23/4/2017.

55.000 

Giá Card: 80.000 

Thêm vào giỏ hàng