Taunt: Exterminated
Taunt: Exterminated
Taunt: Exterminated Taunt Weaver Dota 2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng