Cult of Aktok
Cult of Aktok

Cult of Aktok Venomancer new immortal item Trove Carafe 2018 Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Malefic Drake’s Strike
Malefic Drake’s Strike

Malefic Drake’s Strike Venomancer new immortal item Immortal Treasure II 2018 Dota 2. ti8 dota2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Molokau Stalker
Molokau Stalker

Molokau Stalker Venomancer new set item The International 2018 Collector’s Cache. HÀNG add friend > 30 ngày mới gift đc nha anh em. vui lòng đọc kĩ ạ.

45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ
Verdant Predator
Verdant Predator
Verdant Predator Venomancer new set item The International 2019 Collector's Cache II. ti9 dota2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
100.000 

Giá Card: 145.000 

Thêm vào giỏ