The International 2015 Collector’s Cache
The International 2015 Collector’s Cache

HIỆN SẢN PHẨM ĐÃ REMOVE KHỎI STORE VÀ HẾT HÀNG. The International 2015 Collector’s Cache Chest mới của TI5 gồm 11 set và 2 very rare là 1100 point compendium và courier của void rất đẹp.hàng KHÔNG TRADE VÀ KHÔNG … Continued

Giá Card:

Đọc tiếp