Torment of the Chainbreaker
Torment of the Chainbreaker

Torment of the Chainbreaker Lifestealer new set item Winter 2017 Dota 2.

50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ hàng