Brackish Stalker
Brackish Stalker
Brackish Stalker Tidehunter new set item Dota 2.
20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Claddish Cudgel
Claddish Cudgel

Claddish Cudgel Tidehunter item Dota 2.

195.000 

Giá Card: 280.000 

Thêm vào giỏ
Deepweed Drowner
Deepweed Drowner

Deepweed Drowner Tidehunter set item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Drowning Trench
Drowning Trench

Drowning Trench Tidehuntermới nhất nằm trong fall compendium 2015.

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Frostshard Ascendant
Frostshard Ascendant

Frostshard Ascendant Tidehunter new set item Dota 2,Frostivus 2017 Treasure.

80.000  50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Golden Floodmask
Golden Floodmask

Golden Floodmask Dota 2 Tidehunter Golden item Golden Trove Carafe 2015. The unimaginable pressure of the ocean’s deepest chasms is pent up in this sturdy bit of salvage. Open the hatch and stand aside!

6.200.000  5.200.000 

Giá Card: 7.430.000 

Thêm vào giỏ
Sold Out! Poacher’s Bane
Poacher’s Bane
Poacher's Bane Tidehunter new set item The International 2019 Collector's Cache. ti9 dota2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
55.000 

Giá Card: 80.000 

Đọc tiếp
Tidosaurus
Tidosaurus

Tidosaurus Tidehunter Dota 2.

320.000 

Giá Card: 455.000 

Thêm vào giỏ
Wheel of Fortitude
Wheel of Fortitude

Wheel of Fortitude Tidehunter item Dota 2.

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ