Sale! Claddish Cudgel
Claddish Cudgel

Claddish Cudgel Tidehunter item Dota 2.

280.000 

Giá Card: 400.000 

Thêm vào giỏ hàng
Deepshock Destroyer
Deepshock Destroyer
Deepshock Destroyer Tidehunter new immortal item Dota 2 Nemestice 2021 Immortal Treasure. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Floodmask
Floodmask

Floodmask Tidehunter immortal Dota 2.

95.000 

Giá Card: 135.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Golden Deepshock Destroyer
Golden Deepshock Destroyer
Golden Deepshock Destroyer Tidehunter new Golden immortal item Dota 2 Nemestice 2021 Immortal Treasure. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Golden Floodmask
Golden Floodmask

Golden Floodmask Dota 2 Tidehunter Golden item Golden Trove Carafe 2015. The unimaginable pressure of the ocean’s deepest chasms is pent up in this sturdy bit of salvage. Open the hatch and stand aside!

8.500.000 

Giá Card: 12.145.000 

Thêm vào giỏ hàng