The Leech Queen
The Leech Queen
The Leech Queen Naga Siren new set item Diretide 2020 Dota 2.
20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng