Sale! The Abscesserator
The Abscesserator
The Abscesserator Pudge new Immortal Treasure I 2020 Ultra rare item TI10 Dota 2.
110.000 

Giá Card: 155.000 

Thêm vào giỏ hàng