Clandestine Trail
Clandestine Trail

Clandestine Trail set Templar Assassin mới trong chest Soaring Cache.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Concealed Raven
Concealed Raven

Concealed Raven set Templar Assassin nằm trong Treasure of the Tireless Crafter đã có hàng với giá rẻ.

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ
Focal Resonance
Focal Resonance

Focal Resonance Immortal Templar Assassin mới trong Immortal Chest III của Compendium 2015.

70.000 

Giá Card: 100.000 

Thêm vào giỏ
Mantle of the Whispered Bond
Mantle of the Whispered Bond
Mantle of the Whispered Bond Templar Assassin new dota 2 set trove carafe 2019.
20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Province of the Psion Inquisitor
Province of the Psion Inquisitor

Province of the Psion Inquisitor Templar Assassin new set item Dota 2.fall season 2016 Boston Major.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Ritual of the Loyal Fold
Ritual of the Loyal Fold
Ritual of the Loyal Fold Templar Assassin new set item Extremely Dota 2.
510.000 

Giá Card: 730.000 

Thêm vào giỏ
Shadows of the Wuxia
Shadows of the Wuxia

Shadows of the Wuxia set Templar Assassin Shanghai major Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
The Third Insight
The Third Insight

The Third Insight Templar Assassin set dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
The Timekeeper
The Timekeeper

The Timekeeper Templar Assassin set Dota 2.

180.000 

Giá Card: 255.000 

Thêm vào giỏ