Taunt Sharp Blade
Taunt Sharp Blade

Taunt Sharp Blade Juggernaut Taunt Dota 2.

40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ