Taunt: Rootin Tootin Ridin Titan
Taunt: Rootin Tootin Ridin Titan
Taunt: Rootin Tootin Ridin Titan
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng