Taunt: Rolling Stone!
Taunt: Rolling Stone!
Taunt: Rolling Stone! Tiny taunt item ti9 Dota 2.
10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ