Taunt: Ice Cold Baller
Taunt: Ice Cold Baller
Taunt: Ice Cold Baller Lich taunt item ti9 Dota 2.
10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng