Taunt: Barrelmeister
Taunt: Barrelmeister

Taunt: Barrelmeister brewmaster taunt Dota 2,fall season 2016 Boston Major.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng